GS-Design Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webadress är: https://gs-design.se.

Vilken personlig data som samlas in och varför

Cookies

Om du besöker inloggningssidan kommer en temporär cookie sättas upp för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personliga data och raderas när du stänger ner din webbläsare

När du loggar in så skapas även ett flertal cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmval. Inloggningscookies varar i två dagar, och skärmvalscookies varar i ett år. Om du väljer ”kom ihåg mig” kommer din inloggning att vara i två veckor. Om du loggar ut ur ditt konto, kommer skapade inloggningcookies att tas bort.

Inbäddat material från andra sidor

Andra sidor med inbäddat material på denna sida kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare tredjepartsspårning samt övervaka din interaktion med det inbäddade materialet, inkluderat spårning av din interaktion av inbäddat material om du har ett konto och är inloggad på den sidan.

Analys

Hur länge vi sparar din data

För användare som registrerat sig på sidan kommer i även spara ner den personliga information de sparar ner i sitt konto. Alla användare kan se, redigera och ta bort sin personliga information när helst de vill. Administratörer kan också se och ändra denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna sidan så har du rätt att få en fil exporterad med all information vi håller om dig, inkluderat de data du har gett oss. Du kan också be om att vi ska radera personlig data vi håller om dig. Detta inkluderar inte data vi har skyldighet att spara för administrativa-, juridiska- eller säkerhetsskäl.